Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)

1. Úvod

Tyto podmínky ochrany osobních údajů popisují zásady a postupy, které společnost Urban Development s.r.o., se sídlem na adrese Dr. Milady Horákové 11/76, 460 07 Liberec 7, IČO: 17865727 (dále jen „Provozovatel“) dodržuje při zpracování osobních údajů zájemců o koupi apartmánů v Rokytnici, kteří poskytují své osobní údaje prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce https://www.horske-apartmany-rokytnice.cz/ (dále jen „Web“).

2. Osobní údaje

Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím kontaktního formuláře na Webu, zahrnují:

  • Vaše jméno

  • E-mailová adresa

  • Telefonní číslo

  • IP adresa

3. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje shromažďované prostřednictvím kontaktního formuláře na Webu zpracováváme za účelem:

  • Komunikace s vámi ohledně vašeho zájmu o koupi apartmánu

  • Poskytování informací o našich produktech a službách

  • Zlepšování našich produktů a služeb

4. Právní základ zpracování

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas, který nám poskytujete vyplněním kontaktního formuláře na Webu.

5. Předávání osobních údajů

Provozovatel může předat vaše osobní údaje třetím stranám, pokud je to nezbytné pro účely uvedené v bodě 3. Těmito třetími stranami mohou být například:

  • Poskytovatelé technických služeb, jako je správce stránek, webhosting nebo správa databází, v tomto případě spol. Mediatoring.com s.r.o. – podmínky ochrany osobních údajů služby naleznete zde

  • Poskytovatelé marketingových služeb a analytických nástrojů – například společnosti Seznam, Google, Facebook.

  • Veřejné orgány a orgány činné v trestním řízení, pokud je to vyžadováno zákonem

6. Zabezpečení osobních údajů

Provozovatel přijímá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů proti ztrátě, zneužití, neoprávněnému přístupu, zveřejnění, změně nebo zničení. Mezi tato opatření patří například:

  • Použití šifrování při přenosu dat

  • Omezení přístupu k osobním údajům pouze pro oprávněné osoby

  • Pravidelné zálohování dat

  • Pravidelná kontrola a aktualizace zabezpečení systémů

7. Doba uchovávání osobních údajů

Provozovatel uchovává vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které byly shromážděny, nebo po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy.

8. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva:

  • Právo na přístup k vašim osobním údajům

  • Právo na opravu či doplnění vašich osobních údajů

  • Právo na výmaz vašich osobních údajů

  • Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů

  • Právo na přenositelnost vašich osobních údajů

  • Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů

Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv nebo máte dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Provozovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na Webu.

9. Změny podmínek ochrany osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky ochrany osobních údajů. Změny budou zveřejněny na Webu a budou účinné od okamžiku jejich zveřejnění.

10. Kontakt

Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se těchto podmínek ochrany osobních údajů, můžete se obrátit na Provozovatele prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

Urban Development s.r.o.
Dr. Milady Horákové 11/76
460 07 Liberec 7
IČO: 17865727

Telefon: (+420) 774 404 645
E-mail: urbanec@roman-urbanec.cz

Datum účinnosti od 26. dubna 2023

 

Tvorba webových stránek: Webklient